Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Ali SAYGILI

Dr. Öğr. Üyesi Ali SAYGILI
Sosyoloji (Türkçe) Bölümü|Bölüm Başkanı, Sosyoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : alis@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doktora SOSYOLOJİ (DR) 2011
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans SOSYAL YAPI VE SOSYAL DEĞİŞME ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) 2004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1999

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011 2012
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2006 2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2005 2006
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Kommersiya Enstitüsü Türk Dünyasi Isletme Fakültesi 2000 2004

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının adsh'lerde hasta memnuniyetine etkisi: Denizli örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL KÖRELME İLE EMPATİ İLİŞKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME AÇISINDAN SİGARA BAĞIMLILIĞI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MOTİVASYONUN PERSONEL VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ (DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İnsan kaynakları yönetiminin bir parçası olarak performans değerlendirme sisteminin personel verimliliği üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık Bakanlığına bağlı dal hastanelerinde birim maliyet analizi: Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Örgüt sosyolojisi açısından çalışma yaşamında duygular ve duygusal emek Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yönetici iletişim becerilerinin çalışan motivasyonu ve iş tatmini üzerine etkileri (Kırklareli Üniversitesi örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kamu ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerinde hekim–hasta iletişimi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT İÇİ ÇATIŞMA: NEDENLERİ,SONUÇLARI,ÇATIŞMA TÜRLERİ ve YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor
HEMŞİRELERDE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI: YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ İLE KAT HEMŞİRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor
Bankacılık sektöründe kadın çalışanların kariyer sorunları ve cam tavan sendromu Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ebelerde duygusal emek davranışı ve etkili faktörler: Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hemşilerde iş doyumu (Pamukkale Üniversitesi Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarının etik sorunlara yaklaşımı ve mesleki etik duyarlılığı (Pamukkale Üniversitesi hastaneleri örneği) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dış kaynaklı hizmet alımlarının hastanelerde kullanılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Özel hastanede çalışan hemşireler açısından örgüt kültürü – tükenmişlik ilişkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Genç kuşakta riskli sağlık davranışları(Kırklareli Üniversitesi öğrencileri örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tüketim kültürünün inşa ettiği bedenler: Tüketim– sağlık–medikalizasyon ilişkisi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütsel açıdan uyma ve grup davranışı: Sivas çevik kuvvet örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALANLARDA HASTALIK SOSYALLEŞMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
İş doyumu ve örgütsel bağlılık açısından beyaz yakalı personelde farklılaşma: Seramik sektöründe bir uygulama Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Evde hasta bakımı ve Denizli kale ilçesi uygulamaları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında örgüt kültürü - iş tatmini ilişkisi (Denizli ilinde bir kamu hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında stresin iş performansına etkisi Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Ağız ve diş sağlığı merkezine müracaat eden hastaların koruyucu ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi düzeyleri :Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Diş hekimliğinde örgütsel stresin kamu ve özel sağlık kurumları açısından incelenmesi:Denizli ili örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Çalışma ortamında stres: Denizli Devlet Hastanesi hemşireleri örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Ahıska Türklerinin Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Değerlendirme Özgün Makale 2004

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Sosyoloji Bitirme Çalışması Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Sosyoloji Araştırma Projesi Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Sosyal Değişim ve Modernleşme Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Modernite ve Tüketim Toplumu Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Mesleki Oryantasyon ve Sosyolojiye Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Kent ve Mekan Sosyolojisi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Kent Sosyolojisi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Davranış Bilimleri Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Yemek Sosyolojisi ve Antropolojisi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Tüketici Davranışı Önlisans 2013-2014 Türkçe 6
Sosyal Antropoloji Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Sağlık Sosyolojisi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Modernite ve Tüketim Toplumu Lisans 2013-2014 Türkçe 6
Kent Sosyolojisi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Davranış Bilimleri Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Tüketici Davranışı Önlisans 2012-2013 Türkçe 6
Sağlık Sosyolojisi Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 9
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 9
Örgütsel Davranış Önlisans 2012-2013 Türkçe 6
Davranış Bilimleri Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Davranış Bilimleri Önlisans 2012-2013 Türkçe 6
Sağlık Sosyolojisi Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 12
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Örgütsel Davranış Önlisans 2011-2012 Türkçe 6
Marka ve Marka Stratejileri Önlisans 2011-2012 Türkçe 6
Marka İmaj Yaratımı ve Yönetimi Önlisans 2011-2012 Türkçe 6
Davranış Bilimleri Önlisans 2011-2012 Türkçe 2
Uygarlık Tarihi Önlisans 2010-2011 Türkçe 2
Tüketici Davranışı Önlisans 2010-2011 Türkçe 6
Sosyoloji Önlisans 2010-2011 Türkçe 4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Önlisans 2010-2011 Türkçe 2
Meslek Ahlakı Önlisans 2010-2011 Türkçe 6
Dinler Tarihi Önlisans 2010-2011 Türkçe 2
Davranış Bilimleri Önlisans 2010-2011 Türkçe 2
Uygarlık Tarihi Önlisans 2009-2010 Türkçe 2
Tüketici Davranışı Önlisans 2009-2010 Türkçe 6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Önlisans 2009-2010 Türkçe 3
Örgütsel Davranış Önlisans 2009-2010 Türkçe 6
Modernite ve Tüketim Önlisans 2009-2010 Türkçe 4
Davranış Bilimleri Önlisans 2009-2010 Türkçe 6

Adı Kapsam Tür Yıl
Sürgün Ahıska Türklerinin Vatan Sorunu Algıları ve Göç Eğilimleri Güney Kırgızistanda Bir Ön Araştırma, IV. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri
Ahıska Türklerinin Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Dünyası’nın Ekonomik, Sosyal ve Hukuksal Sorunları ve Çözüm Önerileri Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
Avrasya Sosyologlar Derneği Üye 2014

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ) Anabilim Dalı Başkanı 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2011 2012
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2011 2012
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2009 2010

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Akademisyen Beykent Üniversitesi 2005
Öğretim Görevlisi Kommersiyalık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi 2000 2004