Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYI

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYI
Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : alidayi@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıpta Uzmanlık RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (YL) (TEZLİ) 2013
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisans 2005

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Ergenlerde ahlaki uzaklaşma ile riskli davranışlar ve empati yeteneği arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Yeme reddi olan çocukların annelerinin bağlanma stilleri, kişilik özellikleri ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Çevrimiçi disinhibisyonun narsisizm düzeyleri ve kişilerarası iletişim tarzları açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Yetişkinlik dönemindeki romantik ilişkilerde kıskançlık, bağlanma stilleri ve aldatma arasındaki ilişkilerin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
SIĞINMA KAMPLARINDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN DEPRESYON, TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
9. ve 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN ANNE BABA TUTUMU İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
ÜSTÜN ZEKÂ TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMELERİNİN TANI ALMAMIŞ ÇOCUKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARIN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, YETİŞKİNLİK BAĞLANMA BİÇİMİ VE ALEKSİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA, ALEKSİTİMİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
DANS AKTİVİTESİ İLE RUHSAL BELİRTİLER VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Sigara kullanan ve kullanmayan bireylerin bilinçli farkındalık ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinde anne baba tutumu ile depresyon ve sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Otizmli bireye sahip annelerin kabul-red düzeylerinin depresyona etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yetişkinlerde bağlanma ile ilişki doyumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış sorunları ile izledikleri çizgi filmler arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösteren temel eğitim öğrencilerinde içe yönelim ve dışa yönelim sorunlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ebeveyni boşanmış ergenler ile ebeveyni birlikte yaşayan ergenlerin benlik saygılarının, iletişim becerilerinin ve baş etme yollarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Lise Öğrencilerinde Görülen Riskli Davranışların, Aile İşlevselliği ve Sosyodemografik Verilerle İlişkisinin İncelenmesi Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor
Ebeveynlerinin bağlanma tarzları ile ergenlerdeki kişilerarası problem çözme ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Elektronik Sigara Kullanıcılarının Elektronik Sigaraya Yönelik Tutumları ve Günlük Kullanım Alışkanlıkları Özgün Makale 2019
Prevalence of tobacco, alcohol and substance use among Eskisehir Osmangazi University students Özgün Makale 2015
Bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda çoklu ilaç kullanımı: Geriye dönük bir çalışma / Polypharmacy among inpatients of a university psychiatry clinic: a retrospective study Özgün Makale 2012

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yetişkin Psikopatoloji II Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Yetişkin Psikopatoloji I Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Klinik Psikoloji II Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Klinik Psikoloji I Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İletişim Psikolojisi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Yetişkin Psikopatoloji II Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Klinik Psikoloji I Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Kişilik Kuramları Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İletişim Psikolojisi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Davranış Bilimleri Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Bilişsel Davranışçı Terapi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Yetişkin Psikopatoloji II Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Deneysel Psikoloji Lisans 2016-2017 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VEALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 18.12.2018
The Relationship Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Estimated Male Sexual Dysfunctions, 9th International Congress onPsychopharmacology 5th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology Uluslararası Özet bildiri 18.05.2017
Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Belirtileri İle Riskli Akıllı Telefon Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 22. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu Ulusal Özet bildiri 08.04.2018
Otojinofili Ve Oto-Fellasyo: Bir Olgu Sunumu, TPD 18. Yıllık Toplantı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu Ulusal Özet bildiri 01.10.2014
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı, TPD 18. Yıllık Toplantı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu Ulusal Özet bildiri 01.10.2014
Menengioma İle İlişkili Geç Başlangıçlı, İlk Atak Depresyon: Total Rezeksiyon İle Tam Remisyon, 3. Psikiyatri Zirvesi Ve 10 Ulusal Anksiyete Kongresi Ulusal Özet bildiri 01.05.2018
Narsistik Kişilik Özelliklerinin Empati, Problem Çözme Becerisi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması, V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
kurum tabibi kurum tabibi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2007 2008
kurum tabibi kurum tabibi TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 2007