Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr