Yerleşkeler

Prof. Dr. Ülkü UZUNÇARŞILI

Girişimcilik Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : UelkueUZUNCARSILI@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME VE PERSONEL YÖNETİM YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR) 1989
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1978
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Lisans BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 1974

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013
İŞLETME BÖLÜMÜ PROFESÖR MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2004 2009
EĞİTİM BÖLÜMÜ PROFESÖR MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1990 2009

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KURUMSALLAŞMA ve KRİZ YÖNETİMİ İLİŞKİSİNİ ALGILAMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Doktora 2019 Devam Ediyor
Tükenmişlik ve yetenek yönetiminin çalışan performansı üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama Doktora 2019 Tamamlandı
ÖRGÜTSEL İTAATE PARADOKSAL YAKLAŞIM: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Doktora 2019 Devam Ediyor
SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER ENGELLERİNİN VE İŞ YAŞAM DENGESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ Doktora 2018 Devam Ediyor
Türk toplumsal kültürünün yöneticilerin liderlik biçimi ile ilişkisi üzerine bir araştırma Doktora 2018 Tamamlandı
Aile şirketlerinde örgütsel sembolizmin örgütsel bağlılık ve firma performansı üzerindeki etkisi: Bir ölçek geliştirme çalışması Doktora 2018 Tamamlandı
Değişim ve örgüt kültürünün çalışan performansı ile ilişkisi: Sivil havacılık alanında bir uygulama Doktora 2018 Tamamlandı
Hazır giyim işletmeleri için işletme yönetim ve organizasyon model araştırması Doktora 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Çalışanların örgüt iklimi ve değişim tutumu üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
PSİKİYATRİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN MESLEK ALGISI VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
TOKSİK İŞYERLERİ, TOKSİK LİDERLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Orta düzey yöneticilerin değişim algısı Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Örgütsel sinizmin çalışan performansına etkisi (Bir belediye örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Acil servis hasta memnuniyeti: Özel ve kamu hastaneleri örneği Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalarda çalışan Türk yöneticilerin kültürel farklılık algıları Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının sağlık okuryazarlık seviyeleri bir kamu hastanesi örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Entelektüel sermayenin işletmeye katkısı ve muhasebeleştirilmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Lüks ürün seçiminde taklit edilebilirliğin tüketime etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
İş yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılık:İstanbul ilinde bilişim sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Y kuşağının internet alışveriş eğilimleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kriz yönetimi, şirketlerin kriz dönemlerinde yeni medya kullanımı Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin meslek algılarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromunun kişilik özellikleri ile olan ilişkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Dimensions of culture: Indulgence and restraint in academic life in Turkey Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İşyeri Çalışanlarının Müziğe Karşı Tutumu: İşletmelerde Örnek Bir Uygulama Ses ve Müziğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: İşletmeler İçin Örnek Bir Uygulama Ses ve Müziğin İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri: İşletmeler İçin Örnek Bir Uygulama Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor
Eine untersuchung der faktoren, die konsumentenverhalten in hypermarkten beeinflussen Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Meslek lisesi öğretmenlerinin duygusal zekâları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı
Endüstri meslek liselerinin farklı bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin mesleki ilgileri ile seçtikleri bölümler arasındaki ilişkiler Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Meslek liseleri elektrik öğretmenlerine duygusal zeka haritası uygulaması Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
İlköğretim okullarında yönetici-öğretmen iletişimi Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Meslek lisesi öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve İstanbul ili Milli Eğitim yöneticilerinin eğitimde toplam kaliteye bakış açısı Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisi Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite çemberi uygulaması Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Yöneticilerde karar verme ile kaygı ilişkileri Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Üniversite öğretim elemanlarının yaratıcılık kapasitelerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Meslek lisesi tesfiye bölümüne öğrenci seçiminde psikoteknik test bataryası geliştirme Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Learning organization and research on Turkish engineering learning opportunities Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Marmara Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü atelye ve laboratuvarlarının ergonomik koşullara uygunluk yönünden incelenmesi Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı
Tekstil sanayinde gürültü sorunu ve çözümü Yüksek Lisans 1993 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
A CULTURAL PERSPECTIVE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT: THE SUCCESS STORY OF SARKUYSAN COMPANY Özgün Makale 2008

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Örgütsel ve Bireysel Mükemmellik Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Çağlayan 2018
İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Beta 2007
Şirket Kültürü ve İş Prensipleri Bilimsel Kitap Tümü Ulusal İstanbul Ticaret Odası 2004
Psikoteknik Ölçüm Uygulamaları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 1999

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Leadership Development Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Global Management, International Leadership and Cross Cultural Communication Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Crisis Communication Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Leadership Development Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 3
Global Management, International Leadership and Cross Cultural Communication Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 3
Crisis Communication Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 3
Uluslararası Yönetim Lisans 2010-2011 Almanca 2
Organizasyonel Davranış Lisans 2010-2011 Almanca 2
Organizasyon ve Yenilik Lisans 2010-2011 Almanca 2
Leadership Development Yüksek Lisans 2010-2011 İngilizce 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2010-2011 Almanca 2
İnsan İlişkileri Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 1
Global Management, International Leadership and Cross Cultural Communication Yüksek Lisans 2010-2011 İngilizce 3
Değişim Yönetimi Lisans 2010-2011 Almanca 2
Crisis Communication Yüksek Lisans 2010-2011 İngilizce 3
Uluslararası Yönetim Lisans 2009-2010 Almanca 2
Organizasyonel Davranış Lisans 2009-2010 Almanca 2
Organizasyon ve Yenilik Lisans 2009-2010 Almanca 2
Leadership Development Yüksek Lisans 2009-2010 İngilizce 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2009-2010 Almanca 2
İnsan İlişkileri Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 1
Global Management, International Leadership and Cross Cultural Communication Yüksek Lisans 2009-2010 İngilizce 3
Değişim Yönetimi Lisans 2009-2010 Almanca 2
Crisis Communication Yüksek Lisans 2009-2010 İngilizce 3
Uluslararası Yönetim Lisans 2008-2009 Almanca 2
Organizasyonel Davranış Lisans 2008-2009 Almanca 2
Organizasyon ve Yenilik Lisans 2008-2009 Almanca 2
Leadership Development Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 3
Global Management, International Leadership and Cross Cultural Communication Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 3
Değişim Yönetimi Lisans 2008-2009 Almanca 2
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3
Crisis Communication Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 3
Uluslararası Yönetim Lisans 2007-2008 Almanca 2
Organizasyonel Davranış Lisans 2007-2008 Almanca 2
Organizasyon ve Yenilik Lisans 2007-2008 Almanca 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2007-2008 Almanca 2
Değişim Yönetimi Lisans 2007-2008 Almanca 2
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 3
Uluslararası Yönetim Lisans 2006-2007 Almanca 2
Organizasyonel Davranış Lisans 2006-2007 Almanca 2
Organizasyon ve Yenilik Lisans 2006-2007 Almanca 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2006-2007 Almanca 2
Değişim Yönetimi Lisans 2006-2007 Almanca 2
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 3
Organizasyonel Davranış Lisans 2005-2006 Almanca 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2005-2006 Almanca 2
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 3
Organizasyonel Davranış Lisans 2004-2005 Almanca 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2004-2005 Almanca 2
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 3
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlişkileri Yüksek Lisans 2003-2004 Türkçe 3
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2002-2003 Türkçe 3
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2001-2002 Türkçe 3
Davranış Bilimlerine Giriş ve İnsan İlşkileri Yüksek Lisans 2000-2001 Türkçe 3

Adı Üyelik Durumu Yıl
ERA European Educational Research Association Üye 1991

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2004 2007
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1992 2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) Bölüm Bşk. 1991 2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 1991 2001

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TÜSSİDE Akademik Bölüm Sorumlusu TÜBİTAK 1986 1990