Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOVANCI

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : ahmetkovanci@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME BÖLÜMÜ 2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1989
HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Lisans 1983

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2014 2018

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
KIYASLAMALI SATIŞ TAHMİNİ:ISITMA VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Türkiye'de Gsm sektörü ve rekabet stratejileri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Katılım bankacılığının Türkiye ekonomisine etkileri; 2015-2018 yılları arası Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Çocuklara yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin kurumsal itibara etkisi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarının inşaat sektörüne kazandırdıkları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Katılımcı algılarının kongre turizminin geliştirilmesine etkileri; Antalya ilinde bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hizmetkar liderlik; Turizm sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında kalite iyileştirme uygulamaları; Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların yönetimi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İnsan kaynakları işe alım süreci: Bankacılık sektörü uygulamaları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ RADYOLOJİ KLİNİKLERİNDE RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İş güvenliğinin çalışan memnuniyeti ve motivasyonu üzerine etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Çağrı merkezlerinde dış kaynak kullanımının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
İşletme yönetiminde karar alma tekniklerinde psikolojik faktörler Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Örgütsel davranışın sektörler arası karşılaştırılması ve yönetim psikolojisine etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Erp sistemleri ve sap finansallar modülü incelemesi ve bir medya şirketinde uygulanması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
İnşaat sektörü projelerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Kariyer planlama ve geliştirme sürecine cam tavan sendromunun etkisi: Çalışan kadınlar üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Günümüz motivasyon unsurlarının insan kaynakları yönetimindeki etkinliği üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Açık hava reklamlarının pazarlama üzerine etkisi: İstanbul ili örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kabin ekibi personelinin yetkinlik geliştirme ve işe uyum süreci; Havacılık sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yönetimde karar süreçlerinde dönüşümcü liderlerin çalışanların yaratıcılıklarına etkisi: Mobilya sektörü çalışanları üzerinde bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Aile şirketleri yönetiminde nepotizmin etkileri ve İstanbul ili aile şirketleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Varlık yönetim şirketleri ve faktoring şirketlerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kaliteli hizmet üretiminin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi ve havacılık sektöründe bir uygulama Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Örgütlerde otokratik liderlik sistemi ile örgütsel sinizm ilişkisi, çalışanlar ve örgüt verimliliği üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Başarılı Bir Toplam Kalite Sürecinin Oluşturulmasında Tepe Yönetimin Anahtar Rolü Özgün Makale 1995