Sıkça Sorulan Sorular Aday

Sıkça Sorulan Sorular

Akademik

Ders kayıtları, dönem içi tatil vb. tarihleri web sayfamızda ilan edilen Akademik Takvim'de açıklanmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız.
İkinci öğretim ile normal öğretimin tek farkı derslerin yapıldığı saatlerdir. 
Diplomada ikinci öğretim mezuniyeti belirtilmez.
Öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları ve derslerin kredi sayısı kullanılarak hesap edilen not ortalamasıdır.
Öğrencilerin, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen ortalamadır. Dönem not ortalaması yerine yarıyıl not ortalaması da denilmektedir.

Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Beykent'te Yaşam

  • 124.109 basılı kitap, 480.410 elektronik kitap, 47 veri tabanı, 42.666 elektronik dergi ve 60 basılı dergi koleksiyonu bulunan kütüphanelerimiz, öğrencilerine ilgilendikleri alanlarda geniş imkânlar sunmaktadır.
  • Elektronik kaynaklarımız mobil cihazlarla uyumludur ve kaynaklara uzaktan erişim imkânı bulunmaktadır.
Kütüphane hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.
Üniversitemizde 30 bini aşkın öğrenci, öğrenim görmektedir.
- Üniversitemiz kuruluşundan bu yana 55.000'den fazla mezun vermiştir.

Burs Olanakları

Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine %10 kardeş indirimi yapılır.
2020 - AYT Puan Sıralamasında, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde [İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri dışında] ilk 1.000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 2000 TL nakit burs, ücretli programları tercih edip ilk 1.000’e girenlere ayrıca %100 indirim uygulanacaktır.
KYK bursuna başvuru yapabilirsiniz.
Üniversitemizde ÖSYM puanı ile kazanılan burslar; İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+1 yıl, Ön lisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, Lisans Programları için 4+1, Diş Hekimliği Fakültesi için 5+1 ve Tıp Fakültesi için 6+1 yıl olmak üzere geçerlidir.

Çift Anadal / Yandal

Üniversitede bir lisans/önlisans programına kayıtlı olan öğrencinin, gerekli şartları sağladığı takdirde, aynı üniversitede ve aynı dönem içerisinde başka bir programdan da öğrenim görerek çift diploma ile mezun olmasıdır.

a)    2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Çift Anadal başvurusu yapacak öğrencilerin, birinci anadalında (hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu yıl/dönem hariç)  4 + 1. Sınıfını tamamlayana kadar ikinci anadal için ayrıca bir ücret ödememelerine,   4 + 1. Sınıfını tamamladıktan sonra, birinci anadal ücretine ilave olarak, ikinci anadalında aldıkları derslerin AKTS karşılığı ücretlerini ödemelerine (Sebepsiz olarak kayıt yenileme işlemi yapmayanlar 4+1 sınıfın içerisinde sayılacaktır.),

b)   2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitemiz programlarına ÖSYM burslu olarak yerleşen ya da Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerince burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk süresinin, normal öğrenim süresi kadar olmasına (Normal öğrenim süresi; 4 yıllık lisans eğitimi için hazırlık hariç 4, önlisans eğitimi için hazırlık hariç 2 yıldır.)

  • Mütevelli Heyet tarafından; öğrencilerimize, normal öğrenim süresini müteakiben 1 akademik yıl boyunca öğrenimlerini aynı bursluluk oranıyla tamamlama imkanı verilmektedir.
  • Normal öğrenim süresine ilave olarak verilen artı 1 yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, almaları gereken derslerin AKTS kredisi karşılığı ücret ödenmektedir.
  • AKTS kredisi karşılığı hesaplanan ücretin, ücretli öğrencilere uygulanan yıllık eğitim öğretim ücretinden fazla olması durumunda; öğrenci lehine olacak şekilde, ilgili programın yıllık eğitim öğretim ücreti ödenmektedir.
  • Çift anadal öğrencilerinin 1. ve 2. anadal için ödeyecekleri toplam ücret, öğrencinin kayıtlı olduğu birinci ana dal programının yıllık eğitim öğretim ücretini geçmemektedir.

Dikey Geçiş / Yatay Geçiş

Üniversitemizde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenim görme imkânı bulunmaktadır.
Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlar ile ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzundan takip edilebilmektedir.
Öğrenci gerekli şartları sağladığı takdirde, Beykent Üniversitesi'ne yatay geçiş yapabilir. 
Yatay Geçiş hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Kurum içi yatay geçişlerde verilmiş olan burs kesilmez, öğrenciler aynı burs oranıyla eğitimine devam edebilir.
Üniversitemizde hem merkezi yerleştirme hem de başarı ortalaması ile yatay geçiş başvuruları yapılabilmektedir. Yatay Geçiş hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kariyer

Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/bölümün önerisi ile, ilgili yönetim kurulunca eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bir danışman belirlenir. Akademik hayatınız boyunca danışmanınız ders yükünüz, stajlarınız ve eğitiminizle alakalı her türlü konuda size yol gösterecektir.
Her programımız için sektör desteği almakta, kimi programlarımızda ise somut protokoller
doğrultusunda istihdam olanakları yaratmaktayız. Programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitimle, alanlarında aranan elemanlar olarak yetişmekte ve rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Kayıt

Eğitim Ücreti yatırılmadan ders kaydı yapılmamaktadır.
Geçerli bir nedenle, (yurt dışından burs- AFS, TÜBİTAK vb. yoluyla eğitimine ara verecek olanlar) ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler. 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekâletname gereklidir.
Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenci, akademik yıl başlangıcında kayıt olduğu gün içinde yapılan Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına alınır. Düzey Belirleme Sınavı her yerleşkede, öğrencinin kayıt yaptırdığı gün gerçekleştirilir. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir.
Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemeyecektir.
Başvuruda fotokopi olan hiçbir belge kabul edilmemektedir. Kayıtlar sırasında teslim edilen tüm belgeler ya asıl ya da onaylanmış kopya olmalıdır. Kayıt sırasında orijinal belge alınacaktır.
Faks veya e-posta ile gönderilen hiçbir belge kabul edilmemektedir. Kayıtlar sırasında teslim edilen tüm belgeler ya asıl ya da resmi onaylı kopya olmalı, üzerinde imza, mühür vs. bulunmalıdır.
Kayıtların tamamlanması için tüm belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olacakların/olanların Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
Yabancı Diller Yüksekokulundan gelen farklı üniversitelerde öğrenim görmüş öğrencilerin Hazırlık programından muafiyeti ile ilgili olarak Hazırlık okuyup, Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler  (programın son 3 yıl içerisinde tamamlanmış olması kaydıyla) hazırlık programından muaf olmaktadırlar.
Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı ile kayıt olan öğrenciler için gerekli belgeler;
1)      ÖSYS Sonuç Belgesinin çıktısı.
2)      Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi, liseden henüz mezun olunmamış ise, durumunu gösterir resmi onaylı belge.
3)      WEB önkayıt ekranı çıktısı.
4)      Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi.
5)      Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1998 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)
6)      İntibak ve muafiyet için varsa daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınan ve lisans/önlisans başarılan dersleri belirten transkript ve ders içeriği (Bu belgeyi kayıt sırasında teslim etmeyen öğrencilerin muafiyet işlemi yapılamayacaktır.)

DGS ile kayıt olacak öğrenciler için gerekli belgeler;
1)      DGS Sonuç Belgesinin çıktısı.
2)      Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı.
3)      Lise diploması aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı
4)      WEB önkayıt ekranı çıktısı.
5)      Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi.
6)      Transkript (onaylı)
7)      Ders içerikleri (onaylı)
8)      Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1998 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)

Özel Yetenek Sınavı

Grafik Tasarımı, Oyunculuk, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapılabilmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık

Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemeyecektir.

Evet. Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara kayıt yaptırmış tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

DBS, sadece akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin sınavı ileri bir tarihe ertelemeleri mümkün değildir.

DBS, bir öğrencinin sistemde azami 90 dakika kalmasına izin vermektedir. Ancak genel ortalama çoğu öğrencinin sınavı 45 dakika ilâ 1 saat arasında tamamlayabildiğini göstermektedir.

DBS’de asgari B1+ düzeyine karşılık gelen bir puan alan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak üzere BULET’e girmeye hak kazanırlar. Kayıtlı oldukları programın gerektirdiği düzeye göre hazırlanan BULET sonucunda 60 puan ve üzeri alan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olarak bölümlerine geçebilirler. 60 puanın altında alan öğrenciler ise DBS’de aldıkları puana karşılık gelen düzeye yerleştirilerek Hazırlık Sınıfı Eğitimlerine başlarlar.

Kayıtlı olduğu lisans/ön lisans programının gerektirdiği asgari düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Güz Yarıyılı sonunda gerçekleştirilen BULET’e girip yeterli puanı almaları koşuluyla kayıtlı oldukları programa başlamaya hak kazanırlar. İlgili öğrenciler Bahar Yarıyılı başlangıcı itibariyle dilerlerse kayıtlı oldukları programa başlayabilir ya da bir üst düzeyden Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerine devam edebilirler. 

BULET’e girme koşullarını sağlayan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerine akademik yılın başında bir kez, güz ve bahar yarıyıllarının sonunda birer kez ve yaz modülü sonunda da bir kez olmak üzere akademik yıl boyunca dört kereye kadar sınava katılma hakkı verilir. Ancak sınava katılım asgari şartlarını sağladığı halde, ilgili yarıyılda kaydını dondurmuş öğrencilerin, söz konusu yarıyıl sonunda düzenlenen BULET’e girme hakkı yoktur; bir sonraki yarıyıl sonunda düzenlenecek BULET’e girmeleri gerekmektedir. 

Akademik yılın başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavından asgari B1+ düzeyine karşılık gelen bir puan alan öğrenciler ile Hazırlık Sınıfına başlayıp kayıtlı oldukları lisans/ön lisans programının gerektirdiği düzeye göre B1+ (Step-3) ya da B2 (Step 4) düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler BULET’E girme hakkı kazanırlar.

Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzeyi başarıyla tamamladığı halde BULET’ten başarısız olan öğrenciler, bir sonraki BULET’e hazırlanmak üzere düzeylerine göre açılan “Proficiency” sınıflarına yerleştirilirler.

Haftanın kaç günü dersim bulunmaktadır?

İkili (shift) öğretim uygulaması, öğrencinin dersleri hangi gruplarda alacağını gösteren sabah-öğlen gruplandırmasıdır. Sabah dersleri 08:30-13:00, öğlen dersleri ise 13:15-17:45 arasındadır.

II. Öğretim dersleri akşam 17.30’da başlayıp 22.00’de tamamlanmaktadır. II. Öğretimde “shift” uygulaması bulunmamaktadır.

İkili (shift) öğretim uygulamasında, DBS sonuçları göz önünde bulundurularak,  akademik yıl başlangıcında öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenci sabah grubuna, öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenci ise öğlen grubuna yerleştirilir.

Hayır. Sadece Bahar Yarıyılı başlangıcında açılan üçüncü modül başında sabah ve öğlen gurupları yer değiştirir. Bunun dışında, sabah ve öğlen gruplarının değiştirilmesi için hiçbir mazeret kabul edilmez. Ancak, Rusça Hazırlık Sınıfı ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ikili (shift) öğretimi uygulanmaz.

İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup değişimi için hiçbir mazeret geçerli kabul edilmez.

Hayır. İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup belirlemesinde öğrencilere kayıt esnasında verilen öğrenci numaraları esas alındığı ve öğrenci numaralarının kişiye özel atandığı göz önünde bulundurulduğundan, iki öğrenci karşılıklı anlaşmış olsa dahi,  gruplarını değiştirmeleri mümkün olmayacaktır.

Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan tüm programlara kayıtlı öğrenciler için dil yeterliliğinin ispatı zorunludur. Bu bağlamda, Düzey Belirleme Sınavı ve BULET neticesinde kayıt oldukları programa göre B1+ veya B2 düzeyinin altında dil yeterliliği olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

ÖSYM tarafından belli aralıklarla güncellenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli olan sınavlar ve asgari başarı puanları sağdaki tablodaki gibidir. Listede belirtilen sınavların değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır.

SINAV ADI

YABANCI DİL

MİNİMUM BAŞARI PUANI / NOTU

 

 

Grup 1*

Grup 2*

YDS & E-YDS

İNGİLİZCE

75 PUAN

60 PUAN

YDS & E-YDS

RUSÇA

75 PUAN

----------

TOEFL IBT

İNGİLİZCE

90 PUAN

72 PUAN

PTE ACADEMIC

İNGİLİZCE

75 PUAN

55 PUAN

CPE

İNGİLİZCE

C NOTU

C NOTU

CAE

İNGİLİZCE

A NOTU

C NOTU

YÖK DİL

İNGİLİZCE

75 PUAN

60 PUAN

TORFL

RUSÇA

84 PUAN

----------

 

* Grup 1: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ya da Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programlarından birine kayıtlı olan öğrencilerin muafiyeti için gereken asgari puanı göstermektedir.

** Grup 2: Grup 1’de yer alan programların dışında Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren diğer programlarından birine kayıtlı olan öğrencilerin muafiyeti için gereken asgari puanı göstermektedir. 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin muafiyete ilişkin maddesi uyarınca, en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,  ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrencilerin, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve öğrencilik hakkı elde ettiği lisans/ön lisans programına başlarlar.

Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan, başka bir yükseköğretim kurumu Hazırlık Sınıfından almış olduğu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, Hazırlık Sınıfı muafiyeti, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzey yeterliliğini sağlaması ve Yönetim Kurulunun denklik kararı vermesi koşuluyla kabul edilir. Bu belgenin de değerlendirmeye alınabilmesi için belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması veya başvuruda bulunan öğrencinin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yeterliğini takiben son bir yıl içinde başka bir üniversitede fakülte veya yüksekokul düzeyinde, YÖK zorunlu dil dersleri dışında, ilgili yabancı dilde asgari üç ders almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir. 

Evet. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli kabul edilen sınavlara girilmesi ve gerekli puanın alınması şartıyla, dönem içerisinde de muaf olunabilir.

Kayıtlı olduğu programın eğitim dili Türkçe olan öğrenciler de istekleri doğrultusunda İngilizce Hazırlık Sınıfına sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilirler. Sertifika öğrencileri için öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl bitiminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencilere Başarı ve Yeterlilik Sertifikası verilir.

Yandal ve/veya Çift Anadal başvurularını, Üniversitenin tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan lisans/ön lisans programlarına yapan öğrenciler de dil yeterliliklerini ispatlamakla yükümlüdürler. Bu bakımdan (kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzeye bağlı olarak) B1+ veya B2 düzeyine karşılık gelen Başarı ve Yeterlilik Sertifikasına sahip olan öğrenciler bu yeterliliği elde etmiş olarak değerlendirilerek Yandal ve/veya Çift Anadal başvurularında Düzey Belirleme Sınavı ya da BULET’e tabi tutulmazlar.

Yaz Dönemi ayrıca ücrete tabi değildir. Kayıtlı olduğu lisans/ön lisans programına başlayabilmek için tamamlaması gereken asgari düzeyi tamamlayamamış tüm öğrenciler ücretsiz olarak yaz modülünden yararlanabilirler.

Evet. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının hepsine bir danışman hoca atanmaktadır. Danışman hocalarınızla etüt dersleriniz bulunmaktadır. Önceden randevu almak kaydıyla bu derslere katılarak yetersiz olduğunuz alanlarda hocanızdan yardım alabilirsiniz. Etüt saatleriniz her modül başında danışman hocanız tarafından duyurulacaktır.

Böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Önceden bildirmek kaydıyla, danışmanınız dışındaki öğretim elemanlarının etüt saatlerine de katılabilirsiniz.

Hayır. Sınav soruları, önceden belirlenen öğrenim hedeflerini ve çıktılarını ölçecek şekilde Ölçme-Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından merkezi olarak hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, sınav değerlendirme süreci de Ölçme-Değerlendirme Biriminin sevk ve idaresinde merkezi olarak yürütülmektedir. Olası bir değerlendirme hatasının önüne geçebilmek amacıyla, her sınav merkezi olarak atanan iki öğretim elemanı tarafından Ölçme-Değerlendirme biriminin hazırladığı cevap anahtarına göre okunur. Değerlendirme süreci tamamlanan sınavlar imza karşılığında Ölçme-Değerlendirme Birimine teslim edilir. Alınan bu önlemler hem sınav notlarının tek elden çıkmasını önlemekte hem de maddi hata olasılığını asgari düzeye indirgemektedir.

Sınav notlarına itiraz,  notların ilanını takip eden 3 (üç) iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. En az biri Ölçme-Değerlendirme Biriminde görevli öğretim elemanlarından olmak üzere 3 (üç) kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata açısından incelenir. Komisyon raporu en geç 3 (üç) takvim günü içinde Yönetim Kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve sonuç öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

Evet. Yerleşkemizde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın erişimine açık kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır.  Ancak bağlantı şifrelidir; kullanıcı adınız olarak öğrenci numaranızı, şifreniz olarak da TC Kimlik Numaranızı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Yabancı öğrenciler ise kayıt sırasında atanan TC Kimlik Numarası ile erişim sağlayabilirler. Kablosuz internet erişimi ile ilgili sorun yaşamanız durumunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Hayır. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlar haricinde derste mobil cihaz kullanımı yasaktır.

Yerleşkemizde kütüphaneden spor salonuna kadar çok sayıda eğitim ve faaliyet amaçlı tesis bulunmaktadır. Bu tesislerden ücretsiz faydalanabilir ve yerleşke içerisindeki zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.

Yurt

Yurtlarımızda 7/24 güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Yurtlarımız kapalı devre kamera sistemi ile görüntülenmektedir.
Yurtlarımızda hafta içi her gün profesyonel ekip tarafından temizlik hizmeti verilmektedir.
Yurtlarımızda öğrencilerimizin kendi özel çamaşırlarını yıkayabilecekleri çamaşırhane (çamaşır makineleri, kurutma makineleri) ve ütü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kendi deterjanlarıyla ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayabilir, kurutabilir ve ütüleyebilmektedir.
Yurtlarımızda konaklayan öğrencilerimiz için yemek hizmeti verilmektedir.
Öğrencilerimizin kullanımına açık yemekhane bulunmamaktadır.
Üniversitemizin akademik takvimine göre, yurtta 10  aylık konaklama yapabilmektedir.
Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen ders başlangıç tarihinden 1 hafta önce yurtlara giriş yapılabilmektedir.
Öğrencilerimizin bütün kişisel eşyalarını yanında getirmesi gerekmektedir.
Yurtlarımızda spor salonu bulunmaktadır.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerin tekrar evrak getirmesine gerek yoktur.
Başvuru formunda oda arkadaşınızı tercih edebilirsiniz. İmkanlar dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Yurt odalarına misafir alınmamaktadır.
Bu durumda öğrencilerimiz, Yurt Resepsiyonuna başvurarak yeni kart alabilir.
Yurt Yönetimine oda değişikliği talebini dilekçe ile bildiren öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınır. İmkanlar dahilinde dönemde bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilmektedir.
Odaların temizliği hafta içi her gün olmak üzere profesyonel temizlik personelimiz tarafından yapılmaktadır.
x