Sıkça Sorulan Sorular Aday

Sıkça Sorulan Sorular

Akademik

Ders kayıtları, dönem içi tatil vb. tarihleri web sayfamızda ilan edilen Akademik Takvim'de açıklanmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız.

Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Diplomada ikinci öğretim mezuniyeti belirtilmez.
Öğrencilerin, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen ortalamadır. Dönem not ortalaması yerine yarıyıl not ortalaması da denilmektedir.
Öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları ve derslerin kredi sayısı kullanılarak hesap edilen not ortalamasıdır.
İkinci öğretim ile normal öğretimin tek farkı derslerin yapıldığı saatlerdir. 

Beykent'te Yaşam

108.289 basılı kitap, 394.024 elektronik kitap, 39 veri tabanı, 42.000 elektronik dergi ve 54 basılı dergi koleksiyonu bulunan kütüphanelerimiz, öğrencilerine ilgilendikleri alanlarda geniş imkânlar sunmaktadır.
Kütüphane hakkında bilgi almak için tıklayınız.
- Üniversitemiz kuruluşundan bu yana 55.000'den fazla mezun vermiştir.
Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.
Üniversitemizde 30 bini aşkın öğrenci, öğrenim görmektedir.

Burs Olanakları

2019 - AYT Puan Sıralamasında, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde [Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Rusça) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri dışında] ilk 1000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 2000 TL nakit burs, ücretli programları tercih edip ilk 1.000’e girenlere ayrıca %100 indirim uygulanacaktır.
KYK bursuna başvuru yapabilirsiniz.
Üniversitemizde ÖSYM puanı ile kazanılan burslar; İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+1 yıl, Ön lisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, Lisans Programları için 4+1, Diş Hekimliği Fakültesi için 5+1 ve Tıp Fakültesi için 6+1 yıl olmak üzere geçerlidir.
Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine %10 kardeş indirimi yapılır.

Çift Anadal / Yandal

a)    2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Çift Anadal başvurusu yapacak öğrencilerin, birinci anadalında (hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu yıl/dönem hariç)  4 + 1. Sınıfını tamamlayana kadar ikinci anadal için ayrıca bir ücret ödememelerine,   4 + 1. Sınıfını tamamladıktan sonra, birinci anadal ücretine ilave olarak, ikinci anadalında aldıkları derslerin AKTS karşılığı ücretlerini ödemelerine (Sebepsiz olarak kayıt yenileme işlemi yapmayanlar 4+1 sınıfın içerisinde sayılacaktır.),

b)   2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitemiz programlarına ÖSYM burslu olarak yerleşen ya da Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerince burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk süresinin, normal öğrenim süresi kadar olmasına (Normal öğrenim süresi; 4 yıllık lisans eğitimi için hazırlık hariç 4, önlisans eğitimi için hazırlık hariç 2 yıldır.)

  • Mütevelli Heyet tarafından; öğrencilerimize, normal öğrenim süresini müteakiben 1 akademik yıl boyunca öğrenimlerini aynı bursluluk oranıyla tamamlama imkanı verilmektedir.
  • Normal öğrenim süresine ilave olarak verilen artı 1 yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, almaları gereken derslerin AKTS kredisi karşılığı ücret ödenmektedir.
  • AKTS kredisi karşılığı hesaplanan ücretin, ücretli öğrencilere uygulanan yıllık eğitim öğretim ücretinden fazla olması durumunda; öğrenci lehine olacak şekilde, ilgili programın yıllık eğitim öğretim ücreti ödenmektedir.
  • Çift anadal öğrencilerinin 1. ve 2. anadal için ödeyecekleri toplam ücret, öğrencinin kayıtlı olduğu birinci ana dal programının yıllık eğitim öğretim ücretini geçmemektedir.
Üniversitede bir lisans/önlisans programına kayıtlı olan öğrencinin, gerekli şartları sağladığı takdirde, aynı üniversitede ve aynı dönem içerisinde başka bir programdan da öğrenim görerek çift diploma ile mezun olmasıdır.

Dikey Geçiş / Yatay Geçiş

Öğrenci gerekli şartları sağladığı takdirde, Beykent Üniversitesi'ne yatay geçiş yapabilir. 
Yatay Geçiş hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Üniversitemizde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenim görme imkânı bulunmaktadır.
Kurum içi yatay geçişlerde verilmiş olan burs kesilmez, öğrenciler aynı burs oranıyla eğitimine devam edebilir.
Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlar ile ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzundan takip edilebilmektedir.
Üniversitemizde hem merkezi yerleştirme hem de başarı ortalaması ile yatay geçiş başvuruları yapılabilmektedir. Yatay Geçiş hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kariyer

Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/bölümün önerisi ile, ilgili yönetim kurulunca eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bir danışman belirlenir. Akademik hayatınız boyunca danışmanınız ders yükünüz, stajlarınız ve eğitiminizle alakalı her türlü konuda size yol gösterecektir.
Her programımız için sektör desteği almakta, kimi programlarımızda ise somut protokoller
doğrultusunda istihdam olanakları yaratmaktayız. Programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitimle, alanlarında aranan elemanlar olarak yetişmekte ve rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Kayıt

Yabancı Diller Yüksekokulundan gelen farklı üniversitelerde öğrenim görmüş öğrencilerin Hazırlık programından muafiyeti ile ilgili olarak Hazırlık okuyup, Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler  (programın son 3 yıl içerisinde tamamlanmış olması kaydıyla) hazırlık programından muaf olmaktadırlar.
Kayıtların tamamlanması için tüm belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemeyecektir.
Eğitim Ücreti yatırılmadan ders kaydı yapılmamaktadır.
Faks veya e-posta ile gönderilen hiçbir belge kabul edilmemektedir. Kayıtlar sırasında teslim edilen tüm belgeler ya asıl ya da resmi onaylı kopya olmalı, üzerinde imza, mühür vs. bulunmalıdır.
Geçerli bir nedenle, (yurt dışından burs- AFS, TÜBİTAK vb. yoluyla eğitimine ara verecek olanlar) ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler. 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekâletname gereklidir.
Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı ile kayıt olan öğrenciler için gerekli belgeler;
1)      ÖSYS Sonuç Belgesinin çıktısı.
2)      Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi, liseden henüz mezun olunmamış ise, durumunu gösterir resmi onaylı belge.
3)      WEB önkayıt ekranı çıktısı.
4)      Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi.
5)      Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1998 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)
6)      İntibak ve muafiyet için varsa daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınan ve lisans/önlisans başarılan dersleri belirten transkript ve ders içeriği (Bu belgeyi kayıt sırasında teslim etmeyen öğrencilerin muafiyet işlemi yapılamayacaktır.)

DGS ile kayıt olacak öğrenciler için gerekli belgeler;
1)      DGS Sonuç Belgesinin çıktısı.
2)      Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı.
3)      Lise diploması aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı
4)      WEB önkayıt ekranı çıktısı.
5)      Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi.
6)      Transkript (onaylı)
7)      Ders içerikleri (onaylı)
8)      Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1998 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)
Başvuruda fotokopi olan hiçbir belge kabul edilmemektedir. Kayıtlar sırasında teslim edilen tüm belgeler ya asıl ya da onaylanmış kopya olmalıdır. Kayıt sırasında orijinal belge alınacaktır.
Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olacakların/olanların Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenci, akademik yıl başlangıcında kayıt olduğu gün içinde yapılan Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına alınır. Düzey Belirleme Sınavı her yerleşkede, öğrencinin kayıt yaptırdığı gün gerçekleştirilir. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir.

Özel Yetenek Sınavı

Grafik Tasarım, Oyunculuk, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapılabilmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık

DBYS bilgisayar üzerinden yapılan bir sınavdır. CEFR ve GSE öğrenim çıktılarına uygun olarak seçilen Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı, uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Süreç ve uygulama, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yabancı dil öğretimi alanında otorite olarak kabul edilmiş olan üçüncü şahıs ve kurumlara denetlettirilir. DBYS, bir öğrencinin sistemde azami 90 dakika kalmasına izin vermektedir. Ancak genel ortalama çoğu öğrencinin sınavı 45 dakika ilâ 1 saat arasında tamamlayabildiğini göstermektedir. 
Düzey Belirleme Sınavı her yerleşkede, öğrencinin kayıt yaptırdığı gün gerçekleştirilir. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir. 
Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan A1 düzeyine yerleştirilmektedir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemeyecektir.
Hazırlık Programını bir dönemde bitiren öğrenciler ilgili fakültelere bu talepleri yazılı olarak ileterek ikinci dönem bölüme geçiş yapabilmektedir.
Dönem başında yapılan Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavından başarılı olan öğrenciler muaf sayılmaktadır.
Okul dışında da çalışmalarına devam ettikleri ve programın gerektirdiği çalışmaları eksiksiz yerine getirdikleri takdirde öğrencilerimiz 1 sene sonunda yeterli seviyeye gelebilmektedir.
Kayıt esnasında “İsteğe Bağlı Hazırlık” başvurusu yapmanız gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modülü başarıyla tamamlayan öğrenci bir üst düzeye geçer. Modül başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış). II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ve Rusça Hazırlık Sınıfında ise dönem esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).
Yabancı Dil Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır ve ilk ders gününden itibaren devam kayıtları alınmaktadır. İngilizce Hazırlık sınıfında,  Modüler sistemde, her bir modülde toplam 30 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler Modül Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler ve ilgili düzeyin derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.  Rusça Hazırlık ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfındaki Yarıyıl sisteminde ise bu süre toplamda 60 ders saatidir. Toplam 60 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler dönem sonunda uygulanan Dönem Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler ve ilgili yarıyılın derslerini tekrar almak zorunda kalmaktadırlar.
Öğrencilerimiz Hazırlık Sınıfına başlamadan önce Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonuçlarına göre uygun düzeylere yerleştirilen öğrenciler kayıtlı oldukları bölümün gerektirdiği düzeyi başarıyla tamamladıkları durumda Hazırlık Sınıfını tamamlamış olmaktadırlar.
Hazırlık Sınıflarının eğitim süresi 1 yıldır, Hazırlık programında en fazla 2 sene eğitim görülebilir. 

Yurt

Yurt Yönetimine oda değişikliği talebini dilekçe ile bildiren öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınır. İmkanlar dahilinde dönemde bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilmektedir.
Odaların temizliği hafta içi her gün olmak üzere profesyonel temizlik personelimiz tarafından yapılmaktadır.
Yurtlarımızda hafta içi her gün profesyonel ekip tarafından temizlik hizmeti verilmektedir.
Bu durumda öğrencilerimiz, Yurt Resepsiyonuna başvurarak yeni kart alabilir.
Başvuru formunda oda arkadaşınızı tercih edebilirsiniz. İmkanlar dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Yurt odalarına misafir alınmamaktadır.
Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen ders başlangıç tarihinden 1 hafta önce yurtlara giriş yapılabilmektedir.
Öğrencilerimizin bütün kişisel eşyalarını yanında getirmesi gerekmektedir.
Üniversitemizin akademik takvimine göre 9 aylık konaklama dışında staj ve yaz okuluna kalacak öğrencilerimiz ücret ödemeden konaklama yapabilmektedir.
Yurtlarımızda öğrencilerimizin kendi özel çamaşırlarını yıkayabilecekleri çamaşırhane (çamaşır makineleri, kurutma makineleri) ve ütü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kendi deterjanlarıyla ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayabilir, kurutabilir ve ütüleyebilmektedir.
Yurtlarımızda 7/24 güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Yurtlarımız kapalı devre kamera sistemi ile görüntülenmektedir.
Öğrencilerimizin kullanımına açık yemekhane bulunmamaktadır.
Yurtlarımızda spor salonu bulunmaktadır.
Yurtlarımızda konaklayan öğrencilerimiz için yemek hizmeti verilmektedir.
Kayıt yenileme yapan öğrencilerin tekrar evrak getirmesine gerek yoktur.
x