Mühendislik - Mimarlık Fakültesi - Aday

Çalışma Alanları

Biyomedikal Mühendisliği mezunları için iş imkânları nelerdir?

Biyomedikal Mühendisleri, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, tıbbi cihazların işletme ve bakım onarımından sorumlu mühendis olarak;

  • Özel sektörde özellikle AR&GE faaliyetlerinde bulunan kurumlarda, kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarımı ve üretilmesi,
  • Hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması,
  • Kan analizi için gereken sensörlerin tasarlanması ve üretilmesi,
  • Klinik çalışmalarda alınacak kararlara destek sağlayacak uzman sistemler ve yapay zeka sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,
  • Ultrason, manyetik rezonans, röntgen, anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarlanması ve üretimi,
  • Dolaşım, sindirim, solunum, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modellerin gerçekleştirilmesi gibi çok zengin bir yelpazede istihdam edilebilmektedirler.
Formu Doldur