Dr.Ögr.Üyesi Şen YÜKSEL

Şen YÜKSEL

Şen YÜKSEL

Dr.Ögr.Üyesi


Çalışma Alanları


Mimari Tasarım, Fiziksel Çevre Kontrolü

Eğitim Bilgileri

Lisans : Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 1982
Yüksek Lisans : Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım, 1984
Doktora : Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım, 1991