Dr.Ögr.Üyesi Kenan ŞENTÜRK

Kenan ŞENTÜRK

Kenan ŞENTÜRK

Dr.Ögr.Üyesi


Çalışma Alanları


MHD ve Plazma, Malzeme Kaplama Teknikleri ve Biyomedikal Uygulamaları, Enerji ve Hidrojen Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

 
Lisans : Marmara Üniversitesi, Fizik, 1999
Yüksek Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji, 2003
Doktora : Yeditepe Üniversitesi, Fizik, 2011