Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Türkiye’de sağlık sektörü; ekonomik büyümenin süreklilik arz etmesi, gelir artışı neticesinde artan satın alma gücü gibi etkenler ve son yıllarda sektöre ilişkin gerçekleşen destekleyici gelişmelere paralel olarak önemli gelişim göstermiştir. Aynı şekilde hastanelerin sayısı da son on yılda sağlık harcamalarında gözlemlenen artışa paralel olarak artmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinin sayısındaki değişimin daha az olması ile birlikte özellikle özel hastanelerin sayısındaki artış dikkat çekmektedir.

Bu değişiklikler neticesinde Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanılan mevcut gelişme ve doğabilecek sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirebilecek liderlik vasfına sahip sağlık yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yöneticiler,  geniş bir yelpazede, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel hastaneler, özel sağlık sigorta şirketleri, tıbbi cihaz ve malzeme üreten şirketler ile ilaç şirketlerinde görev alabilmektedirler. 

Doç. Dr. Halil İbrahim CANKUL
Sağlık Bilimleri Yüksekokulü Müdürü

Başbakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu ÖSYM Study in Turkey ECTS Ders Kataloğu Türkiye Akreditasyon Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu