Hastane ve  Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı


 Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, akademik kariyer yapmak isteyen ve üst düzey yöneticiliğe aday olanlar için bir basamaktır.

Program, öğrencilerin derslere aktif katılımını esas almıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Program, hızla değişen bir ortamda çalışan Sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 Kimler Başvurabilir?     

Sağlık - hastane yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen, farklı veya ilişkili en az lisans diplomasına sahip kişiler.

 

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 
Yeni Kayıtla Birlikte Ödenen Ücretle Öğrenciye Tanınan Süre:
Tezsiz: 2 yarıyıl
Tezli: 4 yarıyıl

 

Bitirme Şartları:
Tezsiz: 30 Kredi + Yüksek Lisans Projesi
Tezli: 21 Kredi + Yüksek Lisans Tezi