Programın Amaçları

             Politik Ekonomi Yüksek Lisans Programı öncelikli olarak İktisadi ve İdari Bilimler disiplinler mezunlarına ayrıca diğer bilimlerin mezunlarına, ekonomi ile politika alanlarının yoğun etkileşim içinde olacağı alanlarda istihdam edilecek öğrencilere yönelik bir programdır.

  1. Akademik alanlarda eğitmen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak,
  2. Ekonomi ve politikanın yoğun etkileşim içinde bulunduğu kamu kurumlarında görev alacak mezunlar yetiştirmek,
  3. İktisat politikalarının geliştirilmesinde önem taşıyan kurumlarda politikaların geliştirilmesinde politika ve İktisat teorilerinin etkileşimine yönelik disiplinler arası araştırmalar gerçekleştirmektir.

 Politik Ekonomi İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olacak iktisatçıların günümüz iktisadi kurumlarına donanımlı olarak katılmaları hem de İktisat politikası alanındaki akademik çalışmaları ve eğitimi günümüz koşullarına uygun bir uzmanlıkla ileri götürecek bir eğitim almaları amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, yerleşik İktisat ve politika teorilerinin incelenmesine yönelik dersler, alternatif iktisat kuramları ve uygulamaya yönelik uzmanlık dersleri ile bir arada yönetilecektir.

Politik Ekonomi Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülecek olan uzmanlık tezleri öğrencilerin üretecekleri katma değerde önem teşkil edecektir.

Program Kapsamındaki Dersler

 Program kapsamındaki dersler üç grupta toplanmaktadır:

(a)     Kuramsal Dersler: Politik Ekonominin kurumsal niteliğini inceleyen dersler olarak; Politik Ekonomi Kuramları; Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler; Çağdaş Mikro İktisadi Analiz; Çağdaş Makro İktisadi Analiz ve Kamu Seçim Teorisi.

(b)     Uygulamalı araştırma dersleri: Her öğrencinin kendi alanında ileri düzeyde çalışma ve araştırma yapmasının teşvik edildiği ve bulgularını sunma olanağı bulacağı araştırma teknikleri ve seminer dersleri.

(c)     Kantitatif Dersler: İktisat Politikalarının geliştirilmesinde önem taşıyan ekonometrik yöntemler, veri madenciliği ve yeni gelişmelerin takip edilmesi.  

 

Zorunlu Dersler

EKO501 Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler

EKO502 Politik Ekonomi Kuramları

SBYL596 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

EKO550 Tez

 

Temel Seçmeli Dersler

EKO551 Uluslararası Kurumlar ve Ekonomi Politikaları

EKO552 Kamu Seçim Teorisi

EKO553 Çağdaş Mikro İktisadi Analiz

EKO554 Çağdaş Makro İktisadi Analiz

EKO555 Kalkınmanın Ekonomi Politiği ve Kürselleşme

EKO556 Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketlerin Ekonomi Politiği

EKO557 Ekonometri

 

Serbest Seçmeli Dersler

EKO570 Petrolün Ekonomi Politiği

EKO571 Oyun Teorisi

EKO572 Gelişmemiş Ülkelerde Devlet, Toplum ve Demokrasi

EKO573 Ulusal ve Uluslararası Güncel Ekonomik Sorunlar

EKO575 Çalışma Ekonomisi ve İstihdam Politikaları

    

Akademik Kadro

*Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR

*Prof. Dr. Cevat GERNİ

*Prof. Dr. Selahattin SARI

*Prof. Dr. Sudi APAK

*Yrd. Doç. Dr. A. Alkan ÇELİK

*Yrd. Doç. Dr. İlyas SÖZEN

*Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERCİLASUN

*Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür ERSİN

*Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL

*Yrd. Doç. Dr. Hakan BAL

*Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLI