T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
(KURUM İÇİ-BÖLÜMLERARASI GEÇİŞ)
(2014 – 2015 Eğitim-Öğretim Yılı)


Başvuru Koşulları
1.ön lisans programlarının 2. ve 3.yarıyıllarına; lisans programlarının 3. , 4. ve  5. yarıyıllarına geçiş yapılabilir.
2. Geçiş için gerekli başarı ölçütleri kurum dışı yatay geçiş için gerekli ölçütler ile aynıdır.                                   
3. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
4. İkinci (akşam) öğretim programlarından normal (gündüz) öğretim programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden, bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler başvuruda bulunabilirler.
5. Normal (gündüz) öğretim programlarından ikinci (akşam) öğretim programlarına geçiş yapılabilir.
6. Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve YÖK kararları çerçevesinde yapılır.
7. Eğitim dili Türkçe olan lisans programlardan eğitim dili İngilizce olan programlara (BULET sınavında başarılı olmuş olanlar ya da uluslar arası geçerliliği olan belge sunanlar hariç) geçiş yapılamaz.

BAŞVURU TARİHİ:
Son başvuru tarihi:

Güz Dönemi İçin 15 Ağustos 2014

Güz Dönemi Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

Bahar Dönemi İçin 18 Şubat 2015

Bahar Dönemi Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Transkript (onaylı)
b) Kurum İçi (Bölümlerarası geçiş) Yatay Geçiş Başvuru Formu

BAŞVURU YERİ:
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kurum içi (Bölümlerarası geçiş) Yatay Geçiş Kontenjanları