T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

Başvuru Koşulları
(Yurt içi ve Yurt dışı)

A) ÖSYM SONUÇ BELGESİ İLE YATAY GEÇİŞLER

Hazırlık Sınıfları dahil olmak üzere,
ÖN LİSANS Programlarının 1. ve 2. sınıflarına,
LİSANS Programlarının 1.,2.,3. ve 4. sınıflarına,
Kurumlararası, Yurt Dışı (ÖSYM tarafından yerleştirilenler) ve Kurum İçi yatay geçiş yapılabilir.

Bunun için:
Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçiş yapmak istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması yeterlidir.
Öğrencinin ÖSYM sonuç belgesindeki yıl dikkate alınarak, geçmek istediği bölümün o yıldaki taban puanı türünde eşit veya büyük puanı var ise bu bölüme geçiş başvurusu yapabilir.
DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Yıllara göre taban puanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2010 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-12108/2010-osys-yuksekogretim-programlarinin-merkezi-yerlesti-.html

DGS: http://www.osym.gov.tr/belge/1-12121/2010-dgs-yerlestirme-en-kucuk-puanlar.html

 

2011 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-12652/2011-osys-yuksekogretim-programlarinin-merkezi-yerlesti-.html

DGS 1. Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13002/2011-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bil-.html

DGS Ek Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13002/2011-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bil-.html

 

2012 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13779/2012-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html

Merkezi Yerleştirme (Ek): http://www.osym.gov.tr/belge/1-13776/2012-osys-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

DGS 1. Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13686/2012-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgil-.html

DGS Ek Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13757/2012-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bil-.html

 

2013 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-19243/2013-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html

Merkezi Yerleştirme (Ek): http://www.osym.gov.tr/belge/1-19371/2013-osys-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

DGS 1. Yerleştirme:  http://www.osym.gov.tr/belge/1-19297/2013-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgil-.html

DGS Ek Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-19386/2013-dgs--ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

2014 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-21913/2014-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html

Merkezi Yerleştirme (Ek): http://www.osym.gov.tr/belge/1-22045/2014-osys-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

DGS 1. Yerleştirme: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/DGS/tercih/DGS-2014-Yerlestirme-MinMax29082014.pdf

DGS 2. Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-71615/h/dgs2014ekyerlestirmeminmax.pdf

Başvuru için:
1. Başvuru Formu (Örnek Form)
2. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)
3. Öğrenci Belgesi
4. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)
5. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)
6. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS sonuç belgesi örneği,
Not: Süresi içinde ulaşması halinde posta ile yapılan başvurular geçerli sayılacaktır.
Kabul edilen öğrencilerin kayıt evrakları:
- 6 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi

BAŞVURU TARİHLERİ
Son Başvuru Tarihi (Güz Dönemi İçin) 29 Ağustos 2014 Saat 17.00

Son Başvuru Tarihi (Bahar Dönemi İçin) 30 Ocak 2015 Saat 17.00

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ek Madde 1 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Ön Lisans Kontenjanları İçin Tıklayınız.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ek Madde 1 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Lisans Kontenjanları İçin Tıklayınız.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ek Madde 1 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi İçin Tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Öğretiminden Muafiyet
Üniversiteye kayıt yaptıran ve üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrenci, kayıt olduğu dönemin başlangıcında yapılan Seviye Tespit Sınavında ‘B2’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve akabinde YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen ileri bir tarihte uygulanacak Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması durumunda; üniversitenin, eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci ise kayıt olduğu dönemin başlangıcında yapılan Seviye Tespit Sınavında ‘B1’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve akabinde YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen ileri bir tarihte uygulanacak Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması durumunda, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu bölüme devam eder.

Veya daha önceki Üniversitesinde hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler ilgili bölümün yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.

Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlar: 

Eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci için;


1. TOEFL internet tabanlı sistemde 72 ve üstü
2. CAE, CPE sınavlarından A, B, C notu alanlar
3. KPDS,ÜDS,YDS sınavından 60 ve üzerinde puan

4. PTE Akademik 55 ve üstü

Eğitim-öğretimi yüzde 100 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci için;


1. TOEFL internet tabanlı sistemde 90 ve üstü
2. CAE sınavından A notu alanlar

3. CPE sınavından A, B, C notu alanlar
4. KPDS,ÜDS,YDS sınavından 75 ve üzerinde puan

5. PTE Akademik 75 ve üstü

B) BAŞARI ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞLER

*ÖN LİSANS programlarının 2. ve 3.yarıyıllarına;
*Lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına
*Kurumlararası, Yurt Dışı ve Kurum İçi yatay geçiş yapabilir.
*Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması şarttır.
*Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
*Yurtdışı yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşullara ilave olarak, öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmesi gereklidir.
*İkinci (akşam) öğretim programlarından normal (gündüz) öğretim programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencilerden, tamamladıkları sınıfa kadar bütün derslerini başarmak ve ilk yüzde on arasına girmiş olmaları koşulu aranır.
*Ön lisans programlarının normal (gündüz) öğretim programlarından ikinci (akşam) öğretim programlarına geçiş yapılabilir.
*Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve YÖK kararları çerçevesinde yapılır.

İngilizce Hazırlık Öğretiminden Muafiyet
Üniversiteye kayıt yaptıran ve üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrenci, kayıt olduğu dönemin başlangıcında yapılan Seviye Tespit Sınavında ‘B2’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve akabinde YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen ileri bir tarihte uygulanacak Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması durumunda; üniversitenin, eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci ise kayıt olduğu dönemin başlangıcında yapılan Seviye Tespit Sınavında ‘B1’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve akabinde YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen ileri bir tarihte uygulanacak Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması durumunda, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu bölüme devam eder.

Veya daha önceki Üniversitesinde hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler ilgili bölümün yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.

Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlar:

Eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci için;


1. TOEFL internet tabanlı istemde 72 ve üstü
2. CAE, CPE sınavlarından A, B, C notu alanlar
3. KPDS,ÜDS,YDS sınavından 60 ve üzerinde puan

4. PTE Akademik 55 ve üstü

Eğitim-öğretimi yüzde 100 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci için;


1. TOEFL internet tabanlı istemde 90 ve üstü
2. CAE sınavından A notu alanlar

3. CPE sınavından A, B, C notu alanlar
4. KPDS,ÜDS,YDS sınavından 75 ve üzerinde puan

5. PTE Akademik 75 ve üstü

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1Başvuru Formu (Örnek Form)
2. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)
3. Öğrenci Belgesi
4. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)
5. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)
6. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS sonuç belgesinin
8. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge.

Not: Süresi içinde ulaşması halinde posta ile yapılan başvurular geçerli sayılacaktır.

Başarı Ortalaması ile yapılacak yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

BAŞVURU TARİHLERİ
Güz Dönemi Lisans Önlisans Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2014

2014-2015 Bahar Dönemi Önlisans Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuruları 05-30 Ocak 2015 tarihleri arasındadır. Ayrıntılı takvim için tıklayınız.

2014-2015 Bahar Dönemi Önlisans Kurum Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

BAŞVURU ADRESİ

Önlisans programları için
Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Beylikdüzü Yerleşkesi Beykent, Büyükçekmece İstanbul)

Lisans programları için
Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Maslak-Ayazağa Yerleşkesi Ayazağa,Sarıyer İstanbul)