T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

Başvuru Koşulları
(Yurt içi ve Yurt dışı)

A) ÖSYM SONUÇ BELGESİ İLE YATAY GEÇİŞLER

Hazırlık Sınıfları dahil olmak üzere,
ÖN LİSANS Programlarının 1. ve 2. sınıflarına,
LİSANS Programlarının 1.,2.,3. ve 4. sınıflarına,
Kurumlararası, Yurt Dışı (ÖSYM tarafından yerleştirilenler) ve Kurum İçi yatay geçiş yapılabilir.

Bunun için:
Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçiş yapmak istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması yeterlidir.
Öğrencinin ÖSYM sonuç belgesindeki yıl dikkate alınarak, geçmek istediği bölümün o yıldaki taban puanı türünde eşit veya büyük puanı var ise bu bölüme geçiş başvurusu yapabilir.
DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Yıllara göre taban puanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2010 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-12108/2010-osys-yuksekogretim-programlarinin-merkezi-yerlesti-.html

DGS: http://www.osym.gov.tr/belge/1-12121/2010-dgs-yerlestirme-en-kucuk-puanlar.html

 

2011 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-12652/2011-osys-yuksekogretim-programlarinin-merkezi-yerlesti-.html

DGS 1. Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13002/2011-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bil-.html

DGS Ek Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13002/2011-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bil-.html

 

2012 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13779/2012-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html

Merkezi Yerleştirme (Ek): http://www.osym.gov.tr/belge/1-13776/2012-osys-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

DGS 1. Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13686/2012-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgil-.html

DGS Ek Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13757/2012-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bil-.html

 

2013 yılı taban puanları:

Merkezi Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-19243/2013-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgi-.html

Merkezi Yerleştirme (Ek): http://www.osym.gov.tr/belge/1-19371/2013-osys-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

DGS 1. Yerleştirme:  http://www.osym.gov.tr/belge/1-19297/2013-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgil-.html

DGS Ek Yerleştirme: http://www.osym.gov.tr/belge/1-19386/2013-dgs--ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bi-.html

Başvuru için:
1. Başvuru Formu (Örnek Form)
2. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)
3. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)
4. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)
5. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS sonuç belgesi örneği,

Not: Süresi içinde ulaşması halinde posta ile yapılan başvurular geçerli sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ
Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2014 Saat 17.00

İngilizce Hazırlık Öğretiminden Muafiyet
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavını başaranlar ya da aşağıda eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası sınavlardan istenen en az puanı sağladıklarını belgeyenler ile daha önceki Üniversitesinde hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamlayanlar ilgili bölümün yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.

Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlar:
1. TOEFL yazılı sistemde 550
2. TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
3. TOEFL internet tabanlı istemde 80
4. IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
5. CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu alanlar
6. KPDS sınavından 70 ve üzerinde puan

 

B) BAŞARI ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞLER

*ÖN LİSANS programlarının 2. ve 3.yarıyıllarına;
*Lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına
*Kurumlararası, Yurt Dışı ve Kurum İçi yatay geçiş yapabilir.
*Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması şarttır.
*Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
*Yurtdışı yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşullara ilave olarak, öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmesi gereklidir.
*İkinci (akşam) öğretim programlarından normal (gündüz) öğretim programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencilerden, tamamladıkları sınıfa kadar bütün derslerini başarmak ve ilk yüzde on arasına girmiş olmaları koşulu aranır.
*Ön lisans programlarının normal (gündüz) öğretim programlarından ikinci (akşam) öğretim programlarına geçiş yapılabilir.
*Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve YÖK kararları çerçevesinde yapılır.

İngilizce Hazırlık Öğretiminden Muafiyet
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavını başaranlar ya da aşağıda eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası sınavlardan istenen en az puanı sağladıklarını belgeyenler ile daha önceki Üniversitesinde hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamlayanlar ilgili bölümün yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.  

Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlar:
1. TOEFL yazılı sistemde 550
2. TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
3. TOEFL internet tabanlı istemde 80
4. IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
5. CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu alanlar
6. KPDS sınavından 70 ve üzerinde puan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu (Örnek Form)
2. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)
3. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)
4. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)
5. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS sonuç belgesinin
7. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge.

Not: Süresi içinde ulaşması halinde posta ile yapılan başvurular geçerli sayılacaktır.

Başarı Ortalaması ile yapılacak yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

BAŞVURU TARİHLERİ
Güz Dönemi Lisans Önlisans Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2014

BAŞVURU ADRESİ

Önlisans programları için
Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Beylikdüzü Yerleşkesi Beykent, Büyükçekmece İstanbul)

Lisans programları için
Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Maslak-Ayazağa Yerleşkesi Ayazağa,Sarıyer İstanbul)