Mimarlık Bölümü

Mimarlık, fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insan çevresini yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım 'disiplini' ve bunları uygulamaya yönelik bir meslek olarak görülmektedir. Bu tanımlara uyumlu olarak düzenlenen mimarlık eğitim programı, gerekli kuramsal ve uygulamaya dönük dersler, stüdyo ve proje çalışmaları ile desteklenen mimari tasarım çalışmaları üzerine kurgulanmıştır.

Programın süresi dört yıldır. Bu sürede mimarlık temel kavramlarını anlamaya, mekânı görmeye, algılamaya ve sorgulamaya, tasarım ilkelerini, mimarlık tarihini, çevreyi, yapıyı ve yapı teknolojisini tanımaya dönük temel mimarlık dersleri verilmektedir. Her yarıyıl değişik projeler üretmeyi öngören yoğun tasarım çalışmaları, tarih/kültür/teori bilgiler ışığında öğrenciye özgün ve işlevsel biçimler yaratma ve gerçekleştirilebilir binalar tasarlama becerisinin kazandırılması amaçlanarak sürdürülmektedir. Yapı/strüktür/teknoloji/çevre alanlarında kazanılan bilgiler, stüdyo ortamında iki yarıyıl süren tasarım/proje çalışmaları ile bütünleştirilmektedir. Ayrıca teknik ve sanatsal el becerisini ve bilgisayar ile anlatım-iletim için temel ve ileri sunum tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler ve stüdyo çalışmaları  yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bilgisayar ile anlatım-iletim yoğun olarak kullanılmaktadır.

Programda zorunlu dersler yanında beş seçimlik ders de yer almaktadır. Öğrencilerin, gerek teknik ve kültürel, gerekse eğitim-öğretim çevrelerini tanıması ve alanı ile çevresi arasında ilişki kurması için, diğer disiplinlerden de dersler seçerek almasına olanak sağlanmaktadır. Erasmus Programı ile yabancı ülkelerde eğitim yapma olanağı ile ayrıca yurtiçi ve yurt dışı gezi, inceleme ve diğer sosyal etkinlikler ile öğrencinin ufkunun genişletilmesi ve dünya görüşünün zenginleştirilmesi için ortam yaratılmaktadır. Mimarlık eğitimimiz toplam 60 iş günü (30 iş günü şantiye ve 30 iş günü büro)  staj çalışmalarını da içermekte olup dördüncü yılda yapılan bağımsız bir bitirme çalışması ile tamamlanmaktadır.

- Bu bölümün eğitim dili karma olup %30 İngilizce’dir. Hazırlık eğitimi zorunludur.

 

Prof.Dr.Ayşe Uğur TÜTENGİL

Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı