İç Mimarlık

İç Mimarlık Programının temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir. Program, iç mimarlık ağırlıklı stüdyo/proje çalışmaları ile bütünleşen; ilgili sanat, mimarlık, yapım teknolojisi ve çevre kontrolü disiplinlerinden seçilmiş derslerle düzenlenmiştir.

Eğitimin ilk iki yılında iç mimarlık tasarımının yanı sıra, mimarlık programı ile ortak mimarlık temel kavramları ve bilgisi, temel tasarım, tarih ve teknoloji dersleri, teknik ve sanatsal el becerisi, bilgisayar ile anlatım-iletim tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler verilmekte, stüdyo çalışmaları yapılmaktadır. Programın 3. ve 4. yıllarında, iç mimarlık tasarımı, iç mimarlık tarih ve teknolojisi bağlamında iç mekân, çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta, özgün ve işlevsel biçimler yaratılmakta ve iç mekân bileşenleri düzeyinde ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar, yeni yapıların yanı sıra, var olan, halen kullanılan yapıların iç mekânlarının yeniden biçimlendirilmesini de içermektedir. Bu mekânlarda, aydınlatma ve akustik gibi teknik konularla, mobilya tasarımı ve aksesuar seçimi gibi sanatsal konuların bütünlüğünün sağlandığı çalışmalar programda yer almaktadır. Tasarım dersleri bilgisayar destekli sürdürülmektedir.

İç Mimarlık Bölümü, mezunlarını, uluslararası bir yabancı dil ve dünya görüşü kazandırarak onları yurtiçi ve yurtdışı ortamlarda başarılı çalışmalar yapabilecek nitelikte hazırlamaktır.

Bölüme; Beykent Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 
Yrd.Doç.Dr.Bilge YILDIRIM GÖNÜL
İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı