ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMIN AMACI

Dünyamızda hayati bir öneme sahip olan ve gelecekte de bu ayrıcalıklı yerini koruyacağı açık olan enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanımı için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlanması amaçlanmaktadır. Bunun için günümüzdeki teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanarak enerji kaynaklarının yüksek standartlarda ülke yararına faydalı şekilde kullanılması için yeni teknolojiler de geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip enerji konusunda yetkin mühendisler yetiştirmek bu bölümün temel amaçlarındandır.

Bölümümüzden mezun olan mühendisler enerji mühendisliği eğitimi içinde Elektrik, Makine ve Kimya Mühendisliği konularında da yetkin olacaklardır.

GEREKEN NİTELİKLER

Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, enerji konusunda duyarlı, doğayı ve insanı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye, sanata, bilime saygılı, yenilikçi, üretmeyi ve uygulamayı seven bireyler olmaları beklenmektedir.

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

Dört yıllık eğitim süresinde enerjinin temel kavramlarını anlamaya, uygulamaya ve kullanmaya yönelik dersler verilmektedir. Bunlar, özetle, Elektrik Devre Temelleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Mühendislik Mekaniği, Isı Tekniği, Elektrik Üretimi ve Dağıtımı, Enerji Sistemleri Laboratuarı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Nükleer Enerji Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendislik Projesi, Enerji Kullanımı ve Yönetimi ile Enerji Hukuku gibi, tüm enerji dallarını kapsayacak nitelikte derslerdir.

Programda zorunlu dersler yanında seçimlik dersler de yer almaktadır. Öğrenciler, gerek enerji kavramları, tekniği ve kültürü, gerekse diğer disiplinlerden dersler seçerek kendilerini arzu ettikleri konularda bilgiyle donatacaklardır.

MEZUNLARA VERİLEN ÜNVAN VE ÇALIŞMA ALANLARI

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Enerji Sistemleri Mühendisi unvanı alırlar. Enerji Sistemleri Mühendisliği, ülkemizde çok yeni ve gelişmeye açık bir alan olup, geniş bir çevrede ve çeşitli enerji konularında  iş olanakları sunan bir daldır. Mezunlarımız enerji ile ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde, Ar-Ge kurumlarında,  ulusal ve uluslar arası özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca,  kişisel girişimle kendiişlerini de kurabilir, enerji konusunda müteahhitlik hizmeti verebilirler.

 

Prof.Dr.Adnan KAYPMAZ

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı